خدمات ویژه | موسسه نواندیشان سیاق ، خدمات حسابرسی ، حسابرسی عملیاتی ، خدمات شرکت های مهاجرتی ، خدمات حسابداری مالی
به وبسایت گروه تخصصی نواندیشان سیاق خوش آمدید
موسسه نواندیشان سیاق ، خدمات حسابرسی ، حسابرسی عملیاتی ، خدمات شرکت های مهاجرتی ، خدمات حسابداری مالیموسسه نواندیشان سیاق ، خدمات حسابرسی ، حسابرسی عملیاتی ، خدمات شرکت های مهاجرتی ، خدمات حسابداری مالیموسسه نواندیشان سیاق ، خدمات حسابرسی ، حسابرسی عملیاتی ، خدمات شرکت های مهاجرتی ، خدمات حسابداری مالی
021-88366739

0912-2896745
info@newsiyaq.com
سعادت آباد ، بلوار دریا ، خیابان رامشه ،
انتهای توحید 4 ، پلاک 6 ، طبقه 5 ، واحد 15

خدمات ویژه

خدمات حسابرسی

انجام انواع خدمات حسابرسی شامل:

حسابرسی صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی، حسابرسی عملیاتی و حسابرسی مالیاتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی و ضوابط و مقررات حاكم بر جامعه حسابداران رسمی ایران. با توجه به مسئولیت حسابرس مبنی بر دستیابی به شواهد و مدارك قابل قبول در جهت نتیجه گیری منطقی و ارائه نقطه نظرات حرفه ای خود نسبت به صورتهای مالی، همواره اطمینان نسبی برای استفاده كنندگان در جهت بهره برداری و تصمیم گیری منطقی از صورتهای مالی فراهم می گردد. شایان ذكر است ابزارهای مهمی از جمله بررسی و شناخت دقیق از محیط كسب كار و سیستم كنترلهای داخلی واحد مورد رسیدگی، استفاده از مبانی منطقی و علمی و بكارگیری صحیح اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی و جذب و آموزش نیروهای كارآمد حسابرسی و انجام فرایندهای تكمیل كننده حسابرسی از جمله روشهای تحلیلی، بررسی ریسك های حسابرسی می تواند امكانات بالقوه ای را برای تصمیم گیری مناسب و مطلوب نسبت به صورتهای مالی فراهم نماید .

حسابرسی مالیاتی

با عنایت به ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 بهمن ماه 1380 مبنی بر اجازه تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، مؤسسات حسابرسی آمادگی ارائه خدمات حسابرسی مالیاتی را داشته و در راستای مفاد قانون مالیاتهای مستقیم اقدام خواهند نمود.