برگزاری جلسات حضوری با موکلان | موسسه نواندیشان سیاق ، خدمات حسابرسی ، حسابرسی عملیاتی ، خدمات شرکت های مهاجرتی ، خدمات حسابداری مالی
به وبسایت گروه تخصصی نواندیشان سیاق خوش آمدید
موسسه نواندیشان سیاق ، خدمات حسابرسی ، حسابرسی عملیاتی ، خدمات شرکت های مهاجرتی ، خدمات حسابداری مالیموسسه نواندیشان سیاق ، خدمات حسابرسی ، حسابرسی عملیاتی ، خدمات شرکت های مهاجرتی ، خدمات حسابداری مالیموسسه نواندیشان سیاق ، خدمات حسابرسی ، حسابرسی عملیاتی ، خدمات شرکت های مهاجرتی ، خدمات حسابداری مالی
021-88366739

0912-2896745
info@newsiyaq.com
سعادت آباد ، بلوار دریا ، خیابان رامشه ،
انتهای توحید 4 ، پلاک 6 ، طبقه 5 ، واحد 15

برگزاری جلسات حضوری با موکلان

نمونه کارها
برگزاری جلسات حضوری با موکلان شرکتهای مهاجرتی
Dollarphotoclub_66688809-1-1024x664

برگزاری جلسات حضوری با موکلان شرکتهای مهاجرتی و انجام توضیحات به آنان در خصوص صورتهای مالی ارسال شده برای ایجاد آمادگی در آنان برای شرکت در مصاحبه.