استانداردهای حسابداری ، معرفی 42 استاندارد حسابداری ایران ، سازمان حسابرسی
به وبسایت گروه تخصصی نواندیشان سیاق خوش آمدید
موسسه نواندیشان سیاق ، خدمات حسابرسی ، حسابرسی عملیاتی ، خدمات شرکت های مهاجرتی ، خدمات حسابداری مالیموسسه نواندیشان سیاق ، خدمات حسابرسی ، حسابرسی عملیاتی ، خدمات شرکت های مهاجرتی ، خدمات حسابداری مالیموسسه نواندیشان سیاق ، خدمات حسابرسی ، حسابرسی عملیاتی ، خدمات شرکت های مهاجرتی ، خدمات حسابداری مالی
021-88366739

0912-2896745
info@newsiyaq.com
سعادت آباد ، بلوار دریا ، خیابان رامشه ،
انتهای توحید 4 ، پلاک 6 ، طبقه 5 ، واحد 15

استانداردهای حسابداری

استانداردهای حسابداری

استانداردهای حسابداری

حسابرسی

شماره استاندارد

عنوان استاندارد

32 كاهش ارزش داراييها
31 داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده
30 سود هر سهم
29 فعاليتهاي ساخت املاک
28 فعاليتهاى بيمه عمومى
27 طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي
26 فعاليتهاي‌ كشاورزي
25 گزارشگري‌ بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلف
24 گزارشگري‌ مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري
23 حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌
22 گزارشگري‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌
21 حسابداري‌ اجاره‌ها
20 ‌ سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري وابسته – تجديدنظر شده 1389
19 ترکیبهای تجاری – تجديدنظر شده 1384
18 صورتهاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري فرعي – تجديدنظر شده 1384
17 داراييهاي نامشهود- تجديد نظر شده 1386
16 استانداردحسابداری شماره 16، آثار تغییردرنرخ ارز(تجدیدنظرشده1391)
15 حسابداري‌ سرمايه‌گذاريها
14 نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري
13 حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌
12 افشاي اطلاعات اشخاص وابسته – تجديد نظر شده 1386
11 داراييهاي ثابت مشهود – تجديد نظر شده 1386
10 حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌
9 حسابداري‌ پيمانهاي‌ بلندمدت
8 حسابداري‌ موجودي‌ مواد و کالا
6 گزارش‌ عملكرد مالي
5 رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه – تجدیدنظر شده 1384
4 ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي- تجدیدنظر شده 1384
3 درآمد عملياتي
2 صورت‌ جريان‌ وجوه نقد
1 نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي

استانداردهای حسابداری

حسابرسی

استانداردهای حسابداری بر مبنای مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است. مفاهیم نظری مزبور توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری با هدف تدوین استانداردهای حسابداری هماهنگ تهیه و به پیوست این مجموعه ارائه شده‌است.

دامنه کاربرد استانداردهای حسابداری، صورتهای مالی با مقاصد عمومی (که از این به بعد صورت‌های مالی نامیده می‌شود) است که به منظور ارائه اطلاعات مفید در مورد وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری جهت تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان تهیه می‌شود.

استانداردهای حسابداری در مورد صورت‌های مالی کلیه واحدهای تجاری (انتفاعی) اعم از این که در بخش خصوصی یا عمومی فعالیت کند، کاربرد دارد. اگرچه این استانداردها معطوف به واحدهایی است که با هدف کسب سود فعالیت می‌کنند اما عمدتاً در مورد واحدهای غیرانتفاعی نیز با اعمال تعدیلات لازم کاربرد دارد.

واحدهای تجاری خارج از کشور که مالکیت آن‌ها متعلق به واحدهای تجاری ایرانی است در صورتی‌که در تهیه و ارائه صورتهای مالی خود تابع مقررات و استانداردهای حسابداری محلی باشند، ملزم به رعایت الزامات استانداردهای حسابداری ایران نیستند. با این حال در مواردی که واحد تجاری، واحد فرعی یک واحد سرمایه‌گذار ایرانی باشد، تهیه صورت‌های مالی واحد فرعی براساس استانداردهای حسابداری ایران نیز جهت استفاده در تهیه صورت‌های مالی تلفیقی ضروری است.