گروه تخصصی نواندیشان سیاق با بهره مندی از حسابداران عضو جامعه حسابداری ایران، انجمن حسابداران خبره ایران،انجمن حسابداری ایران، کارشناس رسمی دادگستری در سال 2008 فعالیت خود را در زمینه تهیه گزارش های مالی بین المللی برای متقاضیان امور مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در کشور کانادا ، استرالیا و آمریکا آغاز نمود و در سال 2012 میلادی تحت مجوز شماره 30409، به طور رسمی با نام موسسه بین المللی حسابداری و خدمات مالی فعالیت خود را آغاز نمود . این موسسه با استفاده از حسابداران مجرب و آشنا به قوانین و مقررات مهاجرت در حال حاضر تنها موسسه حسابداری و حسابرسی در ایران می باشد که به طور تخصصی به تهیه گزارش های مالی بین المللی و انجام خدمات ارزیابی برای متقاضیان امور مهاجرت و شرکتهای فعال در این زمینه می پردازد.در حال حاضر داشتن سابقه همکاری مستمر با دهها وکیل و شرکت معتبر در زمینه مهاجرت در کارنامه این موسسه ثبت شده است که نتیجه تجربه سالها تهیه گزارشهای مالی موفق می باشد.